O firmie

Firma INCOST zajmuje się wycenami inwestycji budowlanych oraz obsługą budowy w funkcji: kierownik budowy, inspektor nadzoru budowlanego.

Sporządzamy także świadectwa charakterystyki energetycznej, które zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, są wymagane dla większości obiektów budowlanych oddawanych do użytkowania.

Wykonujemy wyceny inwestycji budowlanych, przygotowujemy oferty przetargowe, kosztorysy ofertowe, kosztorysy inwestorskie, tabele rzeczowo- finansowe i harmonogramy robót budowlanych.

Opracowujemy kosztorysy do wniosków dla programów z dofinansowaniem dla robót budowlanych, np. dotacji unijnych z ARiMR.

Właściciel firmy INCOST: mgr inż. Paweł Barzyk, absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydziału Budownictwa, wieloletnie doświadczenie zdobyte na stanowisku:  kierownik działu przygotowania produkcji w firmie budowlanej.